Urzędy i administracja geodezyjna
Administrations Offices...

ostatnia modyfikacja:  10-09-2014
dodawanie informacji / add URL   
Organa administracyjno - kontrolne (państwowe)
1.
Organ
naczelny
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji
Sprawowanie nadzoru nad Głównym Geodetą Kraju
2.
Organ
centralny
Główny Geodeta Kraju
Główny Urząd
Geodezji i Kartografii
Nadzoruje i kontroluje działania wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.
Wykonuje zadania wynikające z art. 7a Prawa GiK
3.
Organ wojewódzki
Wojewoda
Urząd Wojewódzki
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Kontroluje działania administracji geodezyjnej i kartograficznej
Wykonuje zadania wynikające z art. 7b Ustawy
Organa administracyjne (samorządowe)
1.
Organ wojewódzki
Marszałek Województwa
Urząd Marszałkowski
Geodeta Województwa
Wykonuje zadania wynikające z art. 7c Prawa GiK 
2.
Organ powiatowy
Starosta lub
Prezydent Miasta
(dotyczy miast na prawach powiatu)
Starostwo Powiatowe
Geodeta Powiatowy
lub
Urząd Miejski
Geodeta Miejski
Wykonuje zadania wynikające z art. 7d Prawa GiK 
3.
Organ gminny
Wójt (Burmistrz, Prezydent Miasta)
Urząd Gminy
Geodeta Miejski
Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie ustalonym przez Starostę

Prawo GiK  - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne"

 

MINISTERSTWO

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa,
tel. (22) 621 20 20,
faks: (22) 849 74 94
minister<at>mswia.gov.pl
http://www.mswia.gov.pl

GŁÓWNY GEODETA KRAJU

Prezes GUGiK - Główny Geodeta Kraju
ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa
tel. 0-22 661 80 17, 0-22 621 29 73
faks 0-22 629 18 67
gugik<at>gugik.gov.pl
http://www.gugik.gov.pl

GEODECI WOJEWÓDZTW

Geodeta Województwa Dolnośląskiego
ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław
tel. 0-71 782 90 00, 0-71 782 92 53
faks 0-71 782 92 51
geodezja<at>umwd.pl

Geodeta Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
0-56 616 02 00
0-56 621 84 54
geodezja<at>uwoj.bydgoszcz.pl

Geodeta Województwa Lubelskiego
ul. Spokojna 4, 20-072 Lublin
0-81 742 43 42
0-81 742 40 12, 0-81 742 43 24
wodgok<at>lubelskie.pl

Geodeta Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-954 Zielona Góra
tel. 0-68 325 55 49, 0-68 320 20 37
faks 0-68 325 55 49
andrzejbetka<at>pro.onet.pl

Geodeta Województwa Łódzkiego
ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź
tel. 0-42 663 36 20, 0-42 663 36 22
faks 0-42 663 30 94
geodezja<at>lodzkie.pl

Geodeta Województwa Małopolskiego
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
0-12 63 03 327
0-12 63 03 532
mant<at>malopolska.mw.gov.pl

Geodeta Województwa Mazowieckiego
ul. Floriańska 10, 03-707 Warszawa
tel. 22 432 45 00
faks 22 432 45 01
geodezja<at>mazovia.pl

Geodeta Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
tel. 0-77 456 57 14
faks 0-77 423 07 51
biuro.geodety<at>umwo.opole.pl

Geodeta Województwa Podkarpackiego
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
ul. 0-17 850 17 11, 0-17 850 17 08
wydzmile<at>uw.rzeszow.pl

Geodeta Województwa Podlaskiego
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
tel. 0-85 749 75 20
faks 0-85 748 51 81
geodeta<at>umwp-podlasie.pl

Geodeta Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 0-58 326 16 00, 0-58 326 16 07
faks 0-58 326 16 03
geodeta<at>woj.pomorskie.pl

Geodeta Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 0-32 257 81 70, 0-32 257 81 80
faks 0-32 257 22 02
jkudla<at>geodezja.katowice.pl

Geodeta Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel. 0-41 342 18 75, 0-41 342 18 15
faks 0-41 344 40 88
dmwgik<at>swjmik.kielce.pl

Geodeta Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Pstrowskiego 28 b, 10-602 Olsztyn
tel. 0-89 535 03 93, 0-89 523 22 00
faks 0-89 535 93 96
zgasiorowski<at>geodezja.olsztyn.pl
http://www.geodezja.olsztyn.pl

Geodeta Województwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości, 61-713 Poznań
tel. 0-61 855 15 81
faks 0-61 855 36 29
tnowicki<at>wielkopolska.mw.gov.pl

Geodeta Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Mickiewicza 41, 70-502 Szczecin
tel. 0-91 484 49 23
faks 0-91 433 05 97
geowoj<at>sz.onet.pl

INNE URZĘDY GEODEZYJNE ORAZ
GEODEZYJNE OŚRODKI POWIATOWE, MIEJSKIE, GMINNE

Białystok

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku
ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok 
telefaks 0-85 743 94 11
podgik_bialystok<at>poczta.onet.pl 

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
tel. 0-85 74 97 518/9
telefaks 0-85 74 85 181
dgrim<at>pro.onet.pl, wodgik<at>umwp-podlasie.pl

Brodnica

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Brodnicy 
ul. Zamkowa 13a, 87-300 Brodnica 
tel. 0-56 495 41 50 
faks 0-56 495 41 80 
podgik_brodnica<at>post.pl 

Bydgoszcz

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz
tel. 0-52 349 74 78
bydgoszcz<at>wodgik.wlocl.pl 

Wydział Geodezji, Kartografii i Nieruchomości 
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 

ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz 
tel. 0-52 349 77 49 
faks 0-52 349 77 52

geodezja<at>uwoj.bydgoszcz.pl 

Bytów

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Wolności 3, 77-100 Bytów
tel. 0-59 822 88 16
faks 0-59 822 88 14
zudp_bytow<at>poczta.onet.pl

Chojnice

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Człuchowska 38, 89-600 Chojnice
tel. 0-52 39 665 64
faks 0-52 39 665 63
geodezja<at>chojnice.gda.pl

Człuchów

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów
tel. 0-59 83 450 54
faks 0-59 834 54 54
wgkik<at>czluchow.eu.org

Gdańsk

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Okopowa 21/27, pokój 10/11, 80- 810 Gdańsk
tel. 0-58 32 61 607
faks 0-58 32 61 603
sitwp<at>woj-pomorskie.pl

Grodzki Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
Siedziba ośrodka: 80-958 Gdańsk, ul. 3 Maja 9
tel. 0-58 323 68 06
faks 0-58 322 68 52
wg<at>gdansk.gda.pl

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Powiat Ziemski Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
ul. Łukasiewicza 2, 83-000 Pruszcz Gdański
tel. 0-58 683 54 13
faks 0-58 68 35 418
ewgrun<at>powiat-gdanski.pl

Wojewódzki Inspektor Nadzoru GiK Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel. 0-58 307 75 08, 0-58 301 58 19
faks 0-58 305 89 67

Gdynia

Grodzki Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
tel. 0-58 668 85 41
faks 0-58 661 54 13
wydz.geodezji<at>miasto.gdynia.pl, e.bereta<at>gdynia.pl

Kalisz

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Częstochowska 12, 62-800 Kalisz
telefaks 0-62 765 75 42
podgik<at>powiat.kalisz.pl 

Kartuzy

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Hallera 1, 83-300 Kartuzy
tel. 0-58 681 36 66
faks 0-58 68 13 514
geodezja<at>kartuskipowiat.com.pl

Katowice

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Graniczna 29, 40-017 Katowice
tel. 0-32 209 19 65, 209 19 86,
faks 0-32 209 19 67
sekretariat<at>wodgik.katowice.pl

Kielce

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
al. IX wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek C2, pokoje 35-43
tel. 0-41 344 40 88, 342 11 25
wodgik<at>sejmik.kielce.pl

Koszalin

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Andersa 34, 75-626 Koszalin
tel. 0-94 342 85 46
odgk_kos<at>unet.pl

Kościerzyna

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
ul. 3 Maja 6, 83-400 Kościerzyna
tel. 0-58 680 08 79
faks 0-58 68 01 858
geodezja<at>pow-koscierzyna.home.pl

Kraków

Miejski Zarząd Baz Danych
ul. Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków
telefaks 0-12 411 23 12 
tel. 0-12 411 57 22 wew.301, 302 
mzbd<at>um.krakow.pl

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska i Rozwoju Wsi
adres do korespondencji: 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
siedziba: Kraków, ul. Racławicka 56, pok. 9
telefon: 0-12 630 33 04
faks 0-12 630 35 32
jheb<at>malopolska.mw.gov.pl 

Wydział Nadzoru Geodezyjnego i Nieruchomości Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków 
tel. 0-12 616 03 61 
http://www.uwoj.krakow.pl 
wgg<at>uwoj.krakow.pl 

Kwidzyn

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn
tel. 0-55 646 51 34
faks 0-55 646 50 54
jszpala<at>powiatkwidzynski.pl

Lębork

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork
tel. 0-59 862 39 56
faks 0-55 862 39 56
odgk_lebork<at>wp.pl

Lublin

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
ul. Spokojna 9a/7, 20-094 Lublin
tel. 0-81 534 05 88
geo<at>powiat.lublin.pl

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Lubomelska 1-3/1005, 20-072 Lublin
korespondencja: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
WODGiK Lublin, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin
tel. 0-81 742 42 67
faks 0-81 532 17 76
wodgik<at>lubelskie.pl

Łódź

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź
tel. 0-42 637 47 36, 637 55 01 
faks 0-42 637 48 77 
modgik<at>modgik.lodz.pl 

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
ul. Solna 14, 91-423 Łódź
telefaks 0-42 663 36 42
lodz<at>wodgik.lodzkie.pl 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 
Urząd Wojewódzki w Łodzi

ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź
tel. 0-42 632 54 36, 632 54 55
faks 0-42 632 54 31
geodezja<at>uw.lodz.pl 

Wydział Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji 
Urz
ąd Miasta w Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź 
tel 0-42 638 42 93
faks 0-42 638 42 42 
geodezja<at>post.uml.lodz.pl
 

Malbork

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork
tel. 0-55 64 60 462
faks 0-55 64 60 461
podgik<at>powiat.malbork.pl

Mielec

Wydział Urbanistyki, Gospodarki Gruntami I Geodezji 
Urząd Miejski w Mielcu 
ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec 
tel. 0-17 788 85 00
architekt<at>um.mielec.pl 

Nowy Dwór Gdański

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
ul. Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. 0-55 247 36 68 wew.31
faks 0-55 247 36 70
starostwo<at>nowydworgdanski.pl

Olsztyn

Departament Infrastruktury i Geodezji 
Urząd Marszałkowski w Olsztynie

al. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn
tel. 0-89 523 22 08, 523 26 78 
faks 0-89 523 27 28 
geo<at>geodezja.olsztyn.pl 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru GiK Województwa Warmińsko-Mazurskiego
al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-950 Olsztyn
tel. 0-89 527 23 05, 0-89 523 24 31
faks 0-89 527 23 05, 0-89 523 25 62

Polkowice

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
ul. Górna 4, 59-100 Polkowice 
tel. 0-76 847 49 48 
faks 0-76 847 49 46 
podgik.polkowice<at>poczta.fm 

Poznań

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie
ul. Hawelańska 10, 61-625 Poznań
tel. 0-61 828 08 70
faks 0-61 828 08 74 sprzedaż map 828 08 40
sekretariatwodgik<at>tele2.pl, sprzedaz<at>wodgik.poznan.pl

Puck

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
ul. 1 Maja, 84-100 Puck
tel. 0-58 673 14 32
faks 0-58 673 28 58
geodezja<at>starostwo.puck.pl

Pyrzyce

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Głowackiego 22, 74-200 Pyrzyce
tel. 0-91 570 42 61
telefaks 0-91 570 06 86
podgik<at>pyrzyce.pl

Rzeszów 

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie
prowadzenie i udostępnianie wojewódzkiego zasobu geodezyjno-kartograficznego

ul. Targowa 1, 35-959 Rzeszów
telefaks 0-17 852 59 57 
wodgik<at>wodgik.rzeszow.pl
 
http://www.wodgik.rzeszow.pl 

Sopot

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
tel. 0-58 521 38 03, 0-58 521 38 07
faks (0-58) 551 01 33
adamg<at>sopot.pl

Starachowice

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Starostwo Powiatowe w Starachowicach

ul. Mrozowskiego 9, 27-200 Starachowice
tel. 0-41 275 42 15, 275 42 18
faks 0-41 275 42 27
wws<at>geo.pl

Słupsk

Urząd Miejski w Słupsku Wydział Geodezji
pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel. 0-59 848 84 34
faks 0-59 842 49 02
t.otwinowski<at>um.slupsk.pl

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Szarych Szeregów 14 , 76-200 Słupsk
tel. 0-59 842 52 45
faks 0-59 84 02 125
geodezja<at>powiat.slupsk.pl

Starogard Gdański

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Kościuszki 17 , 83-200 Starogard Gdański
tel. 0-58 56 25 512
faks 0-58 56 22 512
geodeta<at>powiatstarogard.pl

Sztum

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Mickiewicza 39 b, 82-400 Sztum
tel. 0-55 267 74 81
faks 0-55 26 77 487
geodezja<at>powiatsztumski.pl

Szczecin

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
ul. Mickiewicza 41 p.333, 70-383 Szczecin
tel. 0-91 481 50 32
faks 0-91 433 05 97
wodgik<at>wzp.pl

Tczew

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Łazienna 14, 83-110 Tczew
tel. 0-58 530 40 51 do 53
faks 0-58 53 04 059
starostwo<at>powiat.tczew.pl 

Toruń

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń
tel. 0-56 611 84 76
faks 0-56 611 84 89
wgik<at>um.torun.pl

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
ul.
Targowa 13/15, 87-100 Toruń
tel. 0-56 655 31 94
torun<at>wodgik.wlocl.pl

Tuchola

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola 
tel. 0-52 336 34 12, 336 34 12 
podgik<at>tuchola.pl
 
www.podgik.tuchola.pl 

Warszawa

Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
główna siedziba: ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa
tel. 0-22 532 25 00, 532 25 01
Składnica Sprzętu Geodezyjnego, Sklep,
Pracownia Cyfrowego Przetwarzania:
ul. Żurawia 3/5, 00-926 Warszawa 
tel. 0-22 661 84 00
faks 0-22 628 72 37
codgik<at>codgik.waw.pl
www.codgik.waw.pl, www.codgik.gov.pl 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2, 00-950 Warszawa, pok. 333
tel. 0-22 661 80 17, 661 80 18, 661 29 73
faks 0-22 629 18 67 
gugik<at>gugik.gov.pl 
www.gugik.gov.pl 

Komenda Główna Straży Granicznej, administracja państwowa 
al. Niepodległości 100, 02-585 Warszawa
tel. 0-22 60 29 419 (tylko w sprawach geodezyjnych) 
ochronagranicy<at>sg.gov.pl 
www.sg.gov.pl

Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych 
Employers Association of Geodetic and Cartographic Firms 

ul. Widok 12, 00-023 Warszawa 
telefaks 0-22 816 14 87 
www.geodezja-komerc.com.pl 
kzpfgk<at>geodezja-komerc.com.pl 

Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel. centrali 0-22 825 00 01
faks 0-22 825 88 50
www.mos.gov.pl
info<at>mos.gov.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5, 02-514 Warszawa
tel. centrali 0-22 621 02 51
faks 0-22 49 74 94
www.mswia.gov.pl/
biupras<at>ikp.atm.com.pl

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego
Al. Jerozolimskie 28, 00-024 Warszawa
tel. 0-22 827 70 46
faks 0-22 828 84 59
ul. Mycielskiego 21, 04-379 Warszawa
tel. 0-22 870 27 63
faks 0-22 813 94 41
bgwm<at>bgwm.pl

Wejherowo

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo
tel. 0-58 572 94 63
faks 0-58 57 29 462
odgk<at>powiat.wejherowo.pl

Włocławek

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
ul. Brzeska 6a, 87-800 Włocławek
tel. 0-54 411 25 17
wodgik<at>wodgik.wlocl.pl 

Wrocław

Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu 
ul. Piłsudskiego 15/17, 50-044 Wrocław 
tel. 0-71 372 40 08 faks 0-71 372 43 47  
pzk<at>kataster.wroc.pl
 

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
al. Kasztanowa 18/20,65-057 Wrocław
tel. 0-71 782 92 52
faks 0-71 782 92 51
geodezja<at>umwd.pl

Zielona Góra

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego - Biura Geodety Województwa
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, budynek B
tel. 0-68 456 52 84
faks 0-68 456 52 90
wodgkzg<at>pro.onet.pl

Żnin

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin
tel. 0-52 303 11 00 w.43
faks 0-52 303 11 00 w.39
geodezja,at>znin.pl

Żuromin

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   
pl. Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin   
tel. 0-23 657 20 99
faks 0-23 657 35 35
podgik<at>zuromin-powiat.pl

góra strony - top page


 
Polski Internetowy Informator Geodezyjny
www.geodezja.pl