Organizacje i stowarzyszenia
Associations...

ostatnia modyfikacja:  15-07-2006
dodawanie informacji / add URL

Katowice

Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
ul. Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice
telefax 0-32 253 07 27
info<at>srm.com.pl

 

Kraków

Samorząd Studentów 
Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

al. Mickiewicza 30, pawilon C-4 p.509A, 30-059 Kraków 
faks 0-12 617 39 39 
www.ds12.agh.edu.pl/sam_geod 
sam_geod<at>ds12.agh.edu.pl
 

Koło Naukowe Geodetów 
przy Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
al. Mickiewicza 30, pawilon C4, 30-059 Kraków
kng<at>uci.agh.edu.pl 
www.kng.agh.edu.pl  

Olsztyn

CENTRAL EUROPEAN INITIATIVE
Section C "GEODESY"
Working Group on Science and Technology (WGST) 
ul. Oczapowskiego 1, 10-957 Olsztyn
tel. 0-89 523 3481
faks 0-89 523 4768

oszczak<at>uni.olsztyn.pl 

Koło Naukowe Geodetów SCITUS
www.scitus.geo.kortowo.pl  

Międzywydziałowe Naukowe Koło Termowizji
ul. Oczapowskiego 1, 10-957 Olsztyn
www.uwm.edu.pl/mnkt/

Samorząd Studencki
Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Prawocheńskiego 15, 10-957 Olsztyn Kortowo
tel. 0-89 523 39 77
faks 0-89 523 34 77 
www.studenci.geo.kortowo.pl  
studgeo<at>uni.olsztyn.pl

Warszawa

Geoida - Stowarzyszenie Studentów Geodezji i Kartografii 
Politechniki Warszawskiej
pl. Politechniki 1 pok. 135, 00-660 Warszawa
tel. 0-22 660 50 46
www.gik.pw.edu.pl/geoida/
geoidapw<at>sam.samorzad.pw.edu.pl

GISPOL - Stowarzyszenie Użytkowników Krajowego Systemu Informacji o Terenie 
ul. Godebskiego 25, 02-910 Warszawa 
tel. 0-22 642 31 89  
gispol<at>gispol.org.pl 

Klub Użytkowników Systemów INTERGRAPH
ul. Portofino 10/9, 02-764 Warszawa 
telefaks 0-22 42 98 39
ezk<at>medianet.com.pl

Geoida - Stowarzyszenie Studentów GiK Politechniki Warszawskiej
pl. Politechniki 1 pok. 135, 00-660 Warszawa
tel. 0-22 660 50 46
geoidapw<at>sam.samorzad.pw.edu.pl

Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej 
ul. rtm. W. Pileckiego 112/5, 02-781 Warszawa
telefaks 0-22 446 03 57 
ptip<at>acn.waw.pl 

Sekcja Fotogrametrii i Teledetekcji KG PAN
00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, Wydział VII PAN
tel. 0-89 523 38 41
faks 0-89 523 32 10 
http://www.sfit.kg.geodezja.pl 
sfit<at>sfit.kg.geodezja.pl
 

Wrocław

Stowarzyszenie Kartografów Polskich 
ul. Kochanowskiego 36, 51-601 Wrocław 
tel.0-71 372 85 15 
bac-bronowicz<at>kgf.ar.wroc.pl
  

Studenckie Koło Naukowe Geodetów 
przy Katedrze Geodezji i Fotogrametrii  
Akademii Rolniczej we Wrocławiu
ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław
telefax 0-71 205 617
www.geo.ar.wroc.pl/kng
kng<at>kgf.ar.wroc.pl

Studencki Serwis Geodezyjny 
gik.ar.prv.pl 
siekas<at>4me.pl 

TMC Polska - The MicroStation Community Polska - Stowarzyszenie Użytkowników MicroStation
ul. Janiszewskiego 16/6, 50-372 Wrocław
tel. 0-71 328 27 11
sekretarz<at>tmc.org.pl

góra strony - top page


Polski Internetowy Informator Geodezyjny
www.geodezja.pl