Nauka i oświata
Science...

ostatnia modyfikacja  15-07-2006
dodawanie informacji / add URL

Gdańsk

Katedra Geodezji 
Politechnika Gdańska 

al. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk
katedra.geodezji<at>pg.gda.pl  
www.gdansk.geodezja.pl
www.pg.gda.pl/wilis/katedry/geodezja/

 

Koszalin

Zakład Geodezji i Fotogrametrii
Zakład Gospodarki Przestrzennej i Katastru Nieruchomościami
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Politechnika Koszalińska
ul. Partyzantów 17, 75-411 Koszalin
tel. 0-94 347 81 70,
faks 0-94 342 76 52
e-mail studia<at>koszalin.geodezja.pl

Kraków

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel. 0-12 634 56 68, 617-22-50 
faks 0-12 633 17 91 
wggiis<at>uci.agh.edu.pl
 

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji 
Akademia Rolnicza w Krakowie
al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
tel. 0-12 633 23 55 
faks 0-12 633 62 45

Olsztyn

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 1, 10-957 Olsztyn Kortowo
tel. 0-89 523 39 77
faks 0-89 523 34 77
http://www.uni.olsztyn.pl/wgigp/ oraz 
http://www.geo.kortowo.pl  
dziekanat<at>geo.kortowo.pl 

Instytut Geodezji WGiGP UWM Olsztyn
ul. Oczapowskiego 1 (bl. 22), 10-957 Olsztyn Kortowo
tel. 0-89 523 34 81, 0-89 523 34 67, 0-89 523 33 05 
http://www.ig.geo.kortowo.pl
zbigniew.wizniewski<at>uni.olsztyn.pl 
Katedra Gospodarki Nieruchomościami
i Rozwoju Regionalnego
ul. Prawocheńskiego 15 (blok 25), 10-724 Olsztyn 
tel. 0-89 523 36 63, 523 34 73
fa
ks 0-89 524 06 48 
www.geo.kortowo.pl/kgn
Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji WGiGP UWM Olsztyn
ul. Oczapowskiego 1 (bl. 22a), 10-957 Olsztyn Kortowo
tel. 0-89 523 38 41 
faks 0-89 523 32 10
http://www.kfit.uni.olsztyn.pl lub
http://www.phrs.geomatics.pl 
paszotta<at>uni.olsztyn.pl
Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji WGiGP UWM Olsztyn
ul. Oczapowskiego 1, 10-957 Olsztyn Kortowo
tel. 0-89 523 34 81 
www.kgsin.geo.kortowo.pl
oszczak<at>uni.olsztyn.pl
Koło Naukowe Geodetów SCITUS
www.scitus.geo.kortowo.pl  
Międzywydziałowe Naukowe Koło Termowizji
ul. Oczapowskiego 1, 10-957 Olsztyn
www.uwm.edu.pl/mnkt/

Warszawa

Centrum Badań Kosmicznych PAN
ul. Bartycka 18a, 00-716 Warszawa
telefaks 0-22 840 37 66 
cbk<at>cbk.waw.pl 

strony prywatne:
Adam Łyszkowicz, e-mail adam<at>cbk.waw.pl 
http://www.cbk.waw.pl/~adam

Instytut Geodezji i Kartografii
ul. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa
tel. 0-22 329 19 00 
faks 0-22 329 19 50
igik<at>igik.edu.pl

Wydział Geodezji i Kartografii 
Politechnika Warszawska
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
telefax 0-22 621 36 80 

Wydział Geodezji i Kartografii
Instytut Geodezji Gospodarczej 
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa 
tel. 0-22 660 73 69 
faks 0-22 625 15 27 
sekretariat_igg<at>gik.pw.edu.pl 
http://www.gik.pw.edu.pl/igg/ 

Wydział Geodezji i Kartografii 

Politechnika Warszawska
Instytut Fotogrametrii i Kartografii
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
tel. 0-22 660 76 90
faks 0-22 629 91 82
Wydział Geodezji i Kartografii 
Politechnika Warszawska
Instytut Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
tel. 0-22 622 85 15
faks 0-22 621 00 52

Geoida - Stowarzyszenie Studentów GiK Politechniki Warszawskiej

pl. Politechniki 1 pok. 135, 00-660 Warszawa
tel. 0-22 660 50 46
geoidapw<at>sam.samorzad.pw.edu.pl

Wrocław

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Akademia Rolnicza we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 24, 50-365 Wrocław
tel. 0-71 205 510 
faks 0-71 328 48 49
dz_mel<at>ozi.ar.wroc.pl

góra strony - top pagePolski Internetowy Informator Geodezyjny
www.geodezja.pl